Zpracování mezd

Ředitelka: Daniela Grossová – 775 753 320 – daniela.grossova@cesorg.cz

Úvod Mzdová agenda — Zpracování mezd

S čím Vám pomůžeme

Převezmeme za vás veškerou mzdovou agendu.

  • zpracování odvodů daní, odvodů na sociální a zdravotní pojištění včetně vyhotovení převodních příkazů;
  • zákonné pojištění organizace odpovědnosti za škody;
  • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení;
  • vystavování zápočtových listů;
  • komunikace s finančním úřadem, českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami;
  • zastupování při kontrolách prováděných těmito orgány a odpovědnost za případné nedostatky;
  • elektronická realizace mzdových plateb;
  • roční vyúčtování daní za firmu a zaměstnance;
  • výkaznictví, systemizace.

Další naše služby

Účetnictví

Bytová správa

CESORG SK